Правилник на онлайн конкурса

 1. Конкурсът е отворен за пианисти от всички националности;
 2. Конкурсът включва две основни категории и седем отделни възрастови групи за солови клавирни изпълнения;
 3. Всяка регистрационна папка трябва да включва следните документи:
  • Коректно попълнена регистрационна форма, включваща и името на преподавателя
  • Копие от паспорт или документ за самоличност
  • Снимка (паспортен формат, висока резолюция)
  • Кратка автобиография (до 500 символа на английски или български) за групите А5, А6, А7 и B5, B6, B7
  • Документ за платена такса за участие
  • URL линк към видеозапис в YouTube (*)
 4. Пълният комплект документи за регистрация трябва да бъде получен до 15-и април 2022 г.
 5. Потвърждение за участие ще бъде изпратено по e-mail до кандидатите при получаване на пълния комплект документи;
 6. Записите ще бъдат взети под внимание след получаване на цялата такса за участие (всички банкови такси са за сметка на участниците)
 7. Таксата за участие не подлежи на възстановяване;
 8. В случай, че участник се представя и в двете категории А и Б на съответните възрастови групи, същият трябва да заплати таксите и за двете категории по отделно.
 9. Журито може да раздели или да не присъди всички награди;
 10. Решенията на журито са окончателни;
 11. Преподаватели, които имат повече от трима участници, ще получат Диплом за педагогически постижения;
 12. Всички видеозаписи остават собственост на организаторите на конкурса;
 13. Ученици на членове на журито могат да вземат участие в конкурса, но преподавателите им няма да гласуват за техните изпълнения;
 14. Финалните резултати ще бъдат обявени на 1-и май 2022 г.;
 15. Ако желаят, участниците биха могли да получат обратна връзка с коментарите на членовете на журито за изпълненията си;
 16. Участието в конкурса изисква пълно приемане на Правилника на конкурса;
 17. Организаторите запазват възможността за промяна в Правилника на конкурса.

(*) изисквания за видеозаписи:

 1. Видеозаписите трябва да бъдат записани и качени в YouTube. Отговорност на участниците е да гарантират, че link-овете са активни, достъпни и отговарящи на целите на журито до края на месец април.
 2. Поради настоящите ограничения, освен на роял, са разрешени и изпълнения на пиано, както и видеозаписи, направени със смартфон.
 3. Конкурсната програма на участниците трябва да бъде записана наживо, като концертно изпълнение. Отделните произведения в програмата могат да бъдат записани по различно време и да са качени в отделни link-ове, като е задължително да са направени в последната година.
 4. Инструментът, лицето и ръцете на участника трябва да са ясно видими.
 5. Кандидатите трябва да изпълняват програмата си наизуст. Изключение правят съвременни творби (за групи A6, B6 и A7, B7), при които е възможно да се ползва нотен материал.
 6. Нотният материал за съвременните пиеси (произведения по избор за групи A6, B6 и A7, B7) трябва да бъде изпратен предварително. Журито може да поиска допълнително нотен материал на свободноизбираемите творби.