НАГРАДИ

Категория А1, А2, А3, А4

За 1-во, 2-ро, 3-то и 4-то място – диплома за добро изпълнение.

Категория А5

За 1-во място – диплома за добро изпълнение и парична награда в размер на 200 лв.

За 2-ро, 3-то и 4-то място – диплома за добро изпълнение.

Категория А6

За 1-во място – диплома за добро изпълнение и парична награда в размер на 300 лв.

За 2-ро място – диплома за добро изпълнение и парична награда в размер на 200 лв.

За 3-то място – диплома за добро изпълнение и парична награда в размер на 100 лв.

Категория А7

За 1-во място – диплома за добро изпълнение, парична награда в размер на 500 лв. и възможност за концерт с оркестър в рамките на Р. България през сезон 2022/2023 г.

За 2-ро място – диплома за добро изпълнение и парична награда в размер на 300 лв.

За 3-то място – диплома за добро изпълнение и парична награда в размер на 150 лв.

Категория В1, В2, В3, В4

За 1-во, 2-ро, 3-то и 4-то място – диплома за добро изпълнение.

Категория В5

За 1-во място – диплома за добро изпълнение и парична награда в размер на 200 лв.

За 2-ро, 3-то и 4-то място – диплома за добро изпълнение.

Категория В6

За 1-во място – диплома за добро изпълнение и парична награда в размер на 300 лв.

За 2-ро място – диплома за добро изпълнение и парична награда в размер на 200 лв.

За 3-то място – диплома за добро изпълнение и парична награда в размер на 100 лв.

Категория В7

За 1-во място – диплома за добро изпълнение, парична награда в размер на 500 лв. и възможност за концерт с оркестър в рамките на Р. България през сезон 2022/2023 г.

За 2-ро място – диплома за добро изпълнение и парична награда в размер на 300 лв.

За 3-то място – диплома за добро изпълнение и парична награда в размер на 150 лв.