КАТЕГОРИЯ А:

Програмата трябва да съдържа две клавирни пиеси от различни епохи:

1) Творба от европейски композитор
2) Творба по избор на кандидата

A1 – родени след 31.12.2013 (до 6 мин)
A2 – родени след 31.12.2011 (до 8 мин)
A3 – родени след 31.12.2009 (до 10 мин)
A4 – родени след 31.12.2007 (до 13 мин)
A5 – родени след 31.12.2003 (до16 мин)
A6 – родени след 31.12.2000 (до 20 мин)
A7 – родени след 31.12.1995 (до 25 мин)

Такса за участие:

категория А1 – 40 лв.

категория А2 – 40 лв.

категория А3 – 40 лв.

категория А4 – 70 лв.

категория А5 – 70 лв.

категория А6 – 70 лв.

категория А7 – 70 лв.

КАТЕГОРИЯ B:

Участие, включващо изпълнение на творба от балкански композитор
Програмата трябва да съдържа две клавирни пиеси:

1) Творба от балкански композитор
2) Творба по избор на кандидата

В1 – родени след 31.12.2013 (до 6 мин)
В2 – родени след 31.12.2011 (до 8 мин)
В3 – родени след 31.12.2009 (до 10 мин)
В4 – родени след 31.12.2007 (до 13 мин)
В5 – родени след 31.12.2003 (до16 мин)
В6 – родени след 31.12.2000 (до 20 мин)
В7 – родени след 31.12.1995 (до 25 мин)

Такса за участие:

категория В1 – 40 лв.

категория В2 – 40 лв.

категория В3 – 40 лв.

категория В4 – 70 лв.

категория В5 – 70 лв.

категория В6 – 70 лв.

категория В7 – 70 лв.