СДРУЖЕНИЕ „КУЛТУРА, МЕДИИ, КОМУНИКАЦИИ“

Сдружение „Култура, медии, комуникация“ е създадено през 2016 г. , като основната му цел е да обедини професионални знания и опит, за да се подпомагане развитието и реализацията на млади хора занимаващи се с изкуство, култура и медии.

За екипа на сдружението е важно да подпомага социалното сближаване на различните обществени групи, като се стреми да дава решения за проблеми свързани с изкуството.

Младите и талантливи хора трябва да могат да развиват възможностите си за повишаване на своята образованост и да имат шанс за добра професионална реализация в областта на културата, изкуството и медиите и ние ще подпомагаме този процес.