Емануил Иванов – клавирен рецитал

Първа вечер: 21 юли