Вечер на участниците в майсторските класове

23.07,2021 СОЛИНАРИЯ

Информация за изпълнителите и програмата, която ще изпълняват.

Ако желаете да се запишете в майсторските класове или се нуждаете от допълнителна информация, моля попълнете контактната форма.

Произведение, композитор